Informacje dla rodziców dzieci jadących na kolonie do Dźwirzyna

Uprzejmie informujemy, że zebranie rodziców dzieci wyjeżdżających na I, II oraz III turnus kolonii w Dźwirzynie odbędzie się dnia 12 czerwca 2016r. (niedziela) w budynku Świetlicy Środowiskowej „Bartek” po Mszy św. na godz. 17.00.

Rodziców, którzy przesłali skany kart kwalifikacyjnych na skrzynkę e-mail, prosimy o dostarczenie na zebranie oryginałów wypełnionych i podpisanych kart.

Cała należność za pobyt na kolonii winna być wpłacona na około miesiąc przed wyjazdem na dany turnus tj.:

I turnus – wpłacamy najpóźniej do dnia 06 czerwca 2016r.

II turnus – wpłacamy najpóźniej do dnia 16 czerwca 2016r.

III turnus – wpłacamy najpóźniej do dnia 06 lipca 2016r.

 

Więcej praktycznych informacji dotyczących wyjazdu i pobytu dzieci nad morzem podamy po zebraniu z rodzicami.


Spynacz - Logo