Organizacja kursu pn. „Wychowawca wypoczynku”

W dniach od 20-28 kwietnia 2016r. Stowarzyszenie „Spynacz” działające przy naszej Parafii zorganizowało dla wszystkich zainteresowanych kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe. Kurs był dedykowany dla osób, które chcą pojechać w okresie letnich do pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego. W kursie, który zakończył się egzaminem zaliczeniowym wzięło udział przeszło 20 uczestników. Wszyscy zaliczyli kurs i napisali egzamin na ocenę pozytywną. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powiedzenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.