Wizytacja Kanoniczna

W niedzielę, 11 grudnia w naszej parafii gościliśmy biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Wizyta Biskupa Legnickiego związana była z wizytacją kanoniczną, która według przepisów Prawa Kanonicznego odbywa się co pięć lat w każdej parafii. W ramach wizytacji Ksiądz Biskup spotkał się z Radą Parafialną, z grupami działającymi w naszej wspólnocie, a także przewodniczył Mszy Św. sprawowanej o godz. 12.30. Eucharystie poprzedziło odczytanie przez Księdza Proboszcza sprawozdania z działalności parafii oraz katecheza Księdza Biskupa skierowana do wiernych naszej parafii.