Życzenia Świąteczne

Gloria in excelsis Deo.”

Na Boże Narodzenie Bóg w swojej dobroci zaprasza nas do przeżycia Tajemnicy Wcielonego Słowa, które zamieszkało wśród nas, oraz uzdalnia każdego do dziękowania za otrzymane dary.

Dziękując za każdy gest dobroci skierowany  w naszą stronę w mijającym roku, składam najserdeczniejsze życzenia:

Niech narodzony Jezus Chrystus ożywi wiarę, przyniesie nadzieję na lepsze jutro, rozpali miłość i błogosławi wszystkim ludziom dobrej woli.

Zdrowych i Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy

Ks. Jan Mateusz Gacek

Proboszcz

Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy

 

Legnica, Boże Narodzenie 2016