Nadzwyczajni szafarze Komunii św.

W sobotę 18 marca biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, ustanowił  21 nowych Szafarzy Komunii św. dla Diecezji Legnickiej. Uroczystość, w której uczestniczyli księża proboszczowie i rodziny kandydatów odbyła się w legnickiej katedrze. Do grona szafarzy został włączony m.in. Przemysław Ziółkowski i Jacek Hamera z naszej parafii.

Nadzwyczajni szafarze to osoby świeckie, głównie mężczyźni, którzy podczas mszy pomagają kapłanom udzielać komunii św. Mogą też zanosić ją do chorych i osób starszych. Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem upoważnienia od Księdza Biskupa kandydat jest zobowiązany do ukończenia studium przygotowawczego, które odbywa się pod kierunkiem duszpasterza diecezjalnego. Obecnie w Diecezji Legnickiej jest ok. 250 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.