Życzenia dla naszych kapłanów

Drodzy Kapłani.

W uroczysty dzień ustanowienia przez Najwyższego Kapłana – Jezusa Chrystusa Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa chcemy złożyć Wam najlepsze życzenia, przede wszystkim Bożej radości, aby towarzyszyła Wam ona w każdym dniu kapłańskiej posługi oraz wielu życzliwych ludzkich serc, gotowych przyjść Wam z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny. Modlimy się dzisiaj, by Bóg błogosławił Wam oraz obdarzał nieustannie swoją łaską i pokojem. Niech przedłuża lata Waszego życia i pozwoli jak najowocniej dalej służyć budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

Parafianie