Spotkanie opłatkowe

W uroczystość Objawienia Pańskiego w auli parafialnej odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnot i stowarzyszeń działających w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. W spotkaniu uczestniczyli księża pracujący w parafii, na czele z księdzem proboszczem, oraz przedstawiciele grup parafialnych. Byli m.in. przedstawiciele: Rady Parafialnej, Chóru, Akcji Katolickiej, Żywego Różańca, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Spynacza itd.  Po odczytaniu Ewangelii i wspólnej modlitwie nadszedł czas  życzeń, łamania się opłatkiem i kolędowania.