Misterium Męki Pańskiej

W Niedzielę Palmową po raz pierwszy w naszej parafii zostało wystawione Misterium Męki Pańskiej na wzór wspólnoty dominikanów w Krakowie. Odtwórcami ról byli członkowie Parafialnego Teatru Międzypokoleniowego przy udziale Chóru Parafialnego. Była to wyjątkowa forma modlitwy. Poprzez śpiew, symbol, znaki i muzykę licznie zebrani w kościele wierni zostali wprowadzeni w przepełnione milczeniem rozważania Drogi Krzyżowej. Reżyserem Misterium był diakon Mateusz Maleńczuk.

Tekst i foto: Monika Łukaszów