Rozbiórka kaplicy

Od kilku dni trwały przygotowania do rozbiórki kaplicy, która została wybudowana w latach 1990-1991, i w której odprawiane były nabożeństwa aż do grudnia 2000 roku.
W 2001 roku pomieszczenia w kaplicy zostały przebudowane i służyły do prowadzenia działalności charytatywno-opiekuńczej. Odbywały się tam różnego rodzaju imprezy i wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe i edukacyjne.
Niestety budynek nie nadawał się już do dalszej eksploatacji, dlatego też dzisiaj mury starej kaplicy zostały zburzone. Tym samym zakończyliśmy pewien etap w historii naszej Parafii.
Nowy budynek, w którym świadczone będą usługi charytatywno-opiekuńcze jest w budowie, a na miejscu starej kaplicy powstanie piękny plac otoczony wyspami zieleni wraz z parkingiem