Wielki Post

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pokutnych w czasie trwania Wielkiego Postu – Drodze Krzyżowej, która w naszym Kościele odprawiana jest w każdy piątek o godz. 16.00 z udziałem dzieci i o godz. 17.30 dla wszystkich wiernych oraz nabożeństwach Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16.30