Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania

Na  środku  stołu,  przy  którym  rodzina  spotyka  się  na  uroczystym  wielkanocnym  śniadaniu, umieszcza się przyozdobioną świecę, może to być paschalik – świeca Caritasu. Głowa rodziny lub inny dorosły (przewodniczący) zapala świecę i mówi.

 

Przewodniczący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy:  Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Przewodniczący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy:  Amen.

 

Następnie ktoś z członków rodziny odczytuje fragment Pisma Świętego: 

(Mt 6, 31 ab.32b-33)

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus   powiedział   do   swoich   uczniów:   „Nie   troszczcie   się   zbytnio   i   nie   mówcie:   co  będziemy jeść?   co   będziemy  pić?  Przecież  Ojciec  wasz  niebieski  wie,  że  tego  wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko  będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Przewodniczący: Jezus Chrystus dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić

Wszyscy:  Ojcze nasz.

Przewodniczący: W modlitwie zwróćmy się do Maryi, Matki nadziei.

Wszyscy:  Zdrowaś Maryjo.

Przewodniczący: Wspomnijmy naszych bliskich zmarłych i prośmy o radość nieba dla nich.

Wszyscy:  Wieczny odpoczynek.

 

Przewodniczący: Odmówmy jeszcze modlitwę za wszystkich, którzy cierpią z powodu pandemii.

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na  świat  swojego  Syna  jako  lekarza  dusz  i  ciał,  spójrz  na  swoje  dzieci,  które  w  tym  trudnym  momencie  niepewności  i  lęku  w  wielu  regionach  Europy  i  świata  zwracają  się  do  Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych,  pociesz   ich   rodziny,   daj   mądrość   rządzącym,   energię   i   siłę   lekarzom,   pielęgniarkom  i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas  od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na  wieki.

Wszyscy:  Amen.

Przewodniczący: Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei.

Wszyscy:  Módl się za nami!

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Przewodniczący: Módlmy się.

Z  radością  wysławiamy  Ciebie,  Panie  Jezu  Chryste,  który  po  swoim  zmartwychwstaniu  ukazałeś  się  uczniom  przy  łamaniu  chleba.  Bądź  z  nami,  kiedy  z  wdzięcznością  spożywać  będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy:  Amen.

 

PO POSIŁKU

Głowa rodziny / przewodniczący mówi.

Przewodniczący: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy:  Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Przewodniczący: Módlmy się.

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm  pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus  przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje  i króluje na wieki wieków.

Wszyscy:  Amen.