Akademia Dojrzałości Chrześcijańskiej

Dojrzałość człowieka przejawia się w umiejętności życia i współpracy w otaczającym nas środowisku. Dojrzałość chrześcijańska to zdolność wykorzystania swoich darów, talentów i zainteresowań w społeczeństwie, w duchu Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom współczesnych nastolatków, ale także konieczności budowania mocnego i silnego, opartego na solidnych fundamentach życia, opracowany został innowacyjny projekt przygotowania młodzieży szkolnej do przyjęcia jednego z ważniejszych sakramentów w kościele katolickim. Projekt nosi nazwę: „Akademia Dojrzałości – chrześcijańskiej”.

Program Akademii Dojrzałości opiera się na 7 Darach Ducha Świętego.

Regulamin:

Regulamin_Projektu_Akademia_Dojrzałości_Chrześcijańskiej (1)

Oświadczenie do pobrania:

Oświadczenie-o-akceptacji-regulaminu