Międzyparafialna Stołówka Charytatywna im. Św. Jadwigi

Międzyparafialna Stołówka Charytatywna im. Św. Jadwigi w Legnicy powstała w 1994 roku.

Działania stołówki obejmują:

  • wydawanie posiłków dla bezdomnych i ubogich,
  • zapewnienie ciepłej odzieży i obuwia dzieciom z rodzin ubogich i bezdomnym.
  • organizowanie paczek okolicznościowych

Posiłek wydawany jest od godz. 10.00

 

Konto stołówki:

PKO BP II O/LEGNICA 11 1020 3017 0000 2902 0019 9273

Adres stołówki:
59-220 Legnica,
ul. Dmowskiego 15
tel.
+48 76 854 92 31,
e-mail:
parafia.nspj@op.pl