Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży – „Bartek”

Świetlica powstała w 1998 r.

Założycielem Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „BARTEK” jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy. Patronat organizacyjny nad Świetlicą sprawuje Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej przy Parafii. Świetlica pełni funkcje: kulturalno-oświatową, rekreacyjną i profilaktyczno-wychowawczą w środowisku dzieci i młodzieży w terenu Parafii. Działalność Świetlicy opiera się na ogólnoludzkich wartościach etyki chrześcijańskiej. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, innych parafii, w tym także dla członków innych wspólnot wyznaniowych i niewierzących.

001my 002my 003my

 

 

 

 

 

Prowadzona jest przez p. Elżbietę Lisiecką – wykwalifikowanego pedagoga środowiskowego. Pani Lisiecka przez 10 lat pracowała jako nauczyciel w Przedszkolu nr 3 w Legnicy. Podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach pedagogicznych, organizowanych przez Caritas Legnica. Ma dobry kontakt z młodzieżą, dziećmi oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży.

005my 004my 006my

 

 

 

 

 

Przy świetlicy prowadzone są kursy językowe w różnych stopniach zaawansowania. Odbywają się zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań tj. plastyczne, muzyczne.

Młodzież powyżej 16 roku życia może korzystać z siłowni, która z roku na rok jest modernizowana. W okresie wakacji i ferii zimowych organizujemy nieodpłatnie półkolonie, z których rocznie korzysta około 150 dzieci.

007my 008my 009my

 

 

 

 

 

Dzieci i młodzież mogą korzystać nieodpłatnie z wypożyczalni lektur szkolnych i słowników.. Dysponujemy również dużą salą, na której organizowane są: wernisaże, wystawy, sztuki teatralne, różnego typu imprezy okolicznościowe.

010my 011my 012my

 

 

 

 

 

Zadania świetlicy:

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości godnego i racjonalnego spędzania czasu wolnego od nauki i pracy.

2. Umożliwienie rozwoju i kształtowania pożądanych społecznie postaw i zainteresowań.

3. Umacnianie wspólnoty lokalnej na bazie środowiskowych więzi rodzinnych, sąsiedzkich i koleżeńskich.

4. Zapewnienie warunków dla organizowania pomocy w nauce i rozwiązywaniu problemów życiowych dzieci i młodzieży, w tym także na zasadzie wzajemnej solidarności i samopomocy koleżeńskiej.

5. Świetlica realizuje swoje cele we współpracy z dziećmi i młodzieżą, rodzicami i opiekunami prawnymi młodzieży oraz szkołami, instytucjami kultury i oświaty, organizacjami społecznymi, i samorządem terytorialnym Miasta Legnicy.

Godziny otwarcia świetlicy:

Poniedziałek – Sobota – 14.00 – 20.00