Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas w naszej parafii został powołany 10 kwietnia 2007 r.

Skład zespołu:

  • Danuta Turchan – Prezes
  • Elżbieta Lisiecka – Wiceprezes
  • Jakub Należny – Sekretarz

Parafialny Zespół Caritas został utworzony w ramach Caritas Diecezji Legnickiej, kieruje się statutem, który został przyjęty i zatwierdzony przez Biskupa Legnickiego Stefana Cichego, dnia 22 lutego 2006 roku.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.