Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

Święta Hildegarda to dobrze znana średniowieczna mniszka, misjonarka, wizjonerka, mistyczka, prorokini, poetka, kompozytorka, farmaceutka, lekarka, administratorka, kosmolog, biolog, botanik, geolog, prawoznawca, filozof i teolog. Ta święta zakonnica twierdziła, że wszelkie choroby duszy i ciała mogą być uleczone i co ważniejsze, „pozostają w zasięgu znakomitej większości istot ludzkich”. Opracowała setki leków, składających się wyłącznie z „darów ofiarowanych nam przez naturę”, oraz dietę, opartą na ogólnie dostępnych i prostych składnikach. „Bóg zostawił nam na ziemi wszystko, co potrzebne, aby zachować zdrowie ciała i piękno duszy” – tak pisała w swoich pismach. Dzisiaj zaliczana jest do największych geniuszy średniowiecza, a z pewnością do wąskiej grupy najwybitniejszych kobiet wszechczasów. Decyzją papieża Benedykta XVI zaliczana została do grona Doktorów Kościoła, a więc stała się wytrawną nauczycielką wiary i moralności dla całego chrześcijańskiego świata. To właśnie w Legnicy, kilkanaście lat temu powstało Polskie Centrum św. Hildegardy. Świętą Hildegardę, a raczej jej nauki i dietę, przywiozła z Niemiec do Legnicy pani Alfreda Walkowska, nasza parafianka, która od wielu już lat jest wierna czcicielką Świętej Mniszki. Dzięki jej staraniom, w naszej świątyni, znajduje się znany już hilegardowemu środowisku w Polsce obraz św. Mniszki, a członkowie Kręgu Przyjaciół Świętej Hildegardy oraz jej sympatycy od kilku już lat w dzień śmierci św. Hildegardy, tj. 17 września, wspólnie modlą się dziękując Bogu za otrzymane łaski za pośrednictwem Świętej. Na te coroczne Msze święte zapraszani są również kapłani, którzy w głoszonych homiliach przybliżają wiernym osobę i dzieło św. Hildegardy.

 

 

 

Zapraszamy, zatem do naszego kościoła, Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Sikorskiego 1 w Legnicy. Tutaj, w każdy poniedziałek o godz. 18.00 przed obrazem świętej sprawowane jest nabożeństwo ku czci św. Hildegardy. Natomiast 17 każdego miesiąca o godz. 18.00 przed obrazem Świętej sprawowana jest Msza Święta za wstawiennictwem św. Hildegardy.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia św. Hildegardy na www.hildegarda.pl

 

dr Alfreda Walkowska
Polskie Centrum św. Hildegardy ® 
Hildegarda Sp. z o.o.
Kraków/ Legnica
www: hildegarda.pl
FB: facebook.com/HildegardaPL