Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy zostało powołane w dniu 4 czerwca 1994 roku postanowieniem Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

Było jednym z pierwszych Kół Parafialnych SRK powołanych w Diecezji Legnickiej o czym świadczy nadany numer ewidencyjny SRK – I – 3/94

Od początku istnienia Stowarzyszenia, członkowie naszego Koła aktywnie uczestniczyli w jego funkcjonowaniu jako członkowie zarządu głównego oraz komisji pojednawczo dyscyplinarnej SRK Diecezji Legnickiej.

Działalność Koła ukierunkowała się w zakresie:

  • organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
  • współudziale w organizowaniu przez Parafię obozów, koloni i półkolonii dla dzieci i młodzieży,
  • organizowaniu sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
  • niesienia pomocy materialnej dla ubogich i bezdomnych.

Do największych osiągnięć kola w wyżej wymienionej działalności należy:

  • zorganizowanie i przeprowadzenie ośmiu Parafialnych Turniejów Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży,
  • organizowanie i prowadzenie corocznych imprez z okazji Dnia Dziecka,
  • organizowanie i prowadzenie charytatywnych festynów i zabaw parafialnych,
  • utworzenie w 1998 roku Świetlicy Środowiskowej BARTEK,
  • organizowanie od 1998 roku Parafialnych Charytatywnych Bali Sylwestrowych z których całkowity dochód przekazywany jest na budowę Koscioła
  • wyszukiwaniu darczyńców na rzecz zaopatrzenia w żywność Międzyarafialnej Stołówki Charytatywnej.

Obecnie Koło liczy 24 członków. Od kilku lat część członków Koła jest równocześnie członkami Akacji Katolickiej. Stan ten pozwala nam na koordynację działalności naszych organizacji na rzecz funkcjonowania Parafii.