Ochrzczeni

ROK 2006

Liczba dzieci ochrzczonych w naszej parafii łącznie – 199,
w tym dziewczynek – 100
w tym chłopców – 99

ROK 2007

Liczba dzieci ochrzczonych w naszej parafii łącznie – 234
w tym dziewczynek – 113
w tym chłopców – 121

ROK 2008

Liczba dzieci ochrzczonych w naszej parafii łącznie – 236
w tym dziewczynek – 120
w tym chłopców – 116

ROK 2009

Liczba dzieci ochrzczonych w naszej parafii łącznie – 244
w tym dziewczynek – 120
w tym chłopców – 124

ROK 2010

Liczba dzieci ochrzczonych w naszej parafii łącznie – 336
w tym dziewczynek – 145
w tym chłopców – 191

ROK 2011

Liczba dzieci ochrzczonych w naszej parafii łącznie – 318
w tym dziewczynek – 151
w tym chłopców – 167

ROK 2012

Liczba dzieci ochrzczonych w naszej parafii łącznie – 342
w tym dziewczynek – 153
w tym chłopców – 189

ROK 2013

Liczba dzieci ochrzczonych w naszej parafii łącznie – 336
w tym dziewczynek – 163
w tym chłopców – 173

ROK 2014

Liczba dzieci ochrzczonych w naszej parafii łącznie – 329
w tym dziewczynek – 177
w tym chłopców – 152

ROK 2015

Liczba dzieci ochrzczonych w naszej parafii łącznie – 358
w tym dziewczynek – 180
w tym chłopców – 178

ROK 2016

Liczba dzieci ochrzczonych w naszej parafii łącznie –379