Parafie
Społeczeństwo

Parafie

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu jest miejscem, gdzie wierni gromadzą się, aby celebrować swoją wiarę i wzmacniać więzi duchowe. Modlitwa stanowi istotną część życia parafii, jednocząc serca w jednym wspólnym duchowym wysiłku.Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej to społeczność, w której